ATSTOVAVIMAS TEISMEATSTOVAVIMAS TEISME

Piliečiai turi teisę elgtis savo reikalus teisme asmeniškai arba per atstovus

Asmens dalyvavimas byloje gyventojo ne nesuteikia jam teisės būti šiuo atveju atstovas. Darbai organizacijų veda į teismą, jų organai, veikiantys per įgaliojimai, suteikti jiems įstatymu, kitais teisės aktais arba ja steigimo dokumentus, arba atstovai. Įgaliojimai organų, todėl darbai organizacijų, dokumentais, tarnybines jų atstovai, ir, jei reikia, ja steigimo dokumentus.

Vardu organizacijos teisme pasisakė atpažinkite atstovas komisija

Atstovai teisme gali būti asmenys turintys tinkamai įrengti teisę daryti bylos, išskyrus šių asmenų (išskyrus dalyvavimo juos į procesą atstovais, atitinkamų institucijų ar teisėtų atstovų):

teisėjas;

tyrėjas;

prokuroras.

Pagal įstatymus, teismas paskiria advokatą, kaip atstovas tuo atveju, jei nėra atstovo iš atsakovo, gyvenamąją vietą kurio nežinoma, o taip pat į kitus pagal įstatymą atvejus