DARBO GINČAIDARBO GINČAI

Rūšių darbo ginčus pagal subjektams:

individualūs darbo ginčai, kai jie turi interesų, atskirų darbuotojų;

kolektyvinių darbo ginčai, kai paveiktos interesus viso darbo kolektyvo (pvz, jeigu darbdavys kolektyvinės darbo sutarties) arba jos dalis (atskiras struktūrinis vienetas).

Rūšių darbo ginčus pagal, iš kurių jie kyla (kyla iš daiktą darbo teisės):

darbo ginčai, kylantys dėl apribojimų, darbo santykių (pvz, bet atlyginimą, apie neteisėtą atmesti, atidėti suteikimo, darbo knygelės ir kiti);

darbo ginčai, kylantys iš apribojimų santykius, tiesiogiai susijusius su darbo, t.

y.

atsirandančios dėl neteisėtų santykių tačiau organizavimo ir valdymo sunkumais

Pavyzdžiui, darbdavys reikalauja darbo normų, nėra užtikrintos technologijų procesas, arba reikalauja, kad visi gamybos užduotis darbuotojai vykdė tokiu tempu, įprastą vykdymo greitis užduotis, ar ne atleisti darbuotoją iš darbo, kol jis atliks gamybos užduotis, ir t. t, atvejais, o darbuotojai, teismo tvarka pripažinti šie reikalavimai;

atsirandančios dėl neteisėtų santykių inspekcija iš šio darbdavio. Pavyzdžiui, teismo tvarka gali būti neteisėto atsisakymo priimti į darbą;

atsirandančios dėl pažeidimo socialinę partnerystę. Pavyzdžiui, darbdavys vykdo, kolektyvinė sutartis ir darbuotojas teismo tvarka reikalauja vykdyti jo normas. Paprastai tokie pažeidimai sukelia darbo, bet savo interesus gali ginti ir kiekvienas darbuotojas atskirai;

atsirandančios dėl neteisėtų ryšių, kaip dalyvauti darbuotojų (jų institucijų) valdymo organizacija. Pavyzdžiui, darbdavys priima vietiniai teisės aktai be derybų su pirminės organizacija;

atsirandančios dėl neteisėtų santykių dėl profesinio rengimo, ir padidinti įgūdžių iš šio darbdavio. Pavyzdžiui, darbdavys reikalauja, kad darbuotojas jį sumokėti mokymas arba nustatomas bandomasis laikotarpis po sėkmingo mokymosi;

atsirandančios dėl neteisėtų santykių pagal materialinės atsakomybės šalių darbo sutarties. Pavyzdžiui, darbdavys pažeidžia darbo įstatymus su darbuotojo visą žalą, ilgesniam kaip jo vidutinį atlyginimą savo;

atsirandančios dėl neteisėtų ryšių, kaip priežiūros ir kontrolės. Taip, darbdavys ir darbuotojas gali apskųsti neteisėtą taikymo priemonių administracinės atsakomybės už pažeidimą, normų ir darbo saugos, taip pat šalys gali apskųsti aktas apie tyrimą nelaimingo atsitikimo, jei bus nesutinku su jo turiniu ir išvadomis;

atsirandančios dėl neteisėtų santykių pagal suteiktą licenciją, darbo ginčus. Pavyzdžiui, pusė, ne supratinga sprendimą komisijos darbo ginčus, jos sprendimą į teismą, taip pat darbdavys gali būti teismine tvarka pripažinti, kad streikas neteisėtas;

atsirandančios dėl neteisėtų ryšių, kaip socialinio draudimo. Pavyzdžiui, darbdavys atsisako mokėti darbuotojui, nors pagal įstatymą pirmus tris dienas mokama už rezultatą, kai darbdavys ir darbuotojas yra priverstas kreiptis į