SVETAINĖ NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOSSVETAINĖ NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS

(dušo pajamos yra žemiau lygio pragyvenimo lygis, nustatyto regione);

I ir II grupės;

senyvo amžiaus žmonėms ir, į stacionarių įstaigose socialinės paslaugos;

vaikams, vaikams, vaikams, be tėvų, o taip pat jų atstovai, jeigu jie kreipiasi dėl nemokamos teisinės pagalbos klausimais, susijusiais su įranga ir apsauga teisių ir teisėtų interesų tokių vaikų;

asmenims, norintiems imtis ugdyti savo šeimą vaiką, likusį be tėvų, jei jie kreipiasi dėl nemokamos teisinės pagalbos klausimais, susijusiais su prietaisu vaiko auklėjimą į šeimą;

jeigu jie kreipiasi dėl nemokamos teisinės pagalbos klausimais, susijusiais su įranga ir apsaugą, teises ir teisėtus interesus įvaikinimo;

esančius įstaigų sistemos prevencijos nepriežiūros ir nepilnamečių, bausmę laisvės atėmimo vietose, taip pat jų atstovai, jeigu jie kreipiasi dėl nemokamos teisinės pagalbos klausimais, susijusiais su įranga ir apsauga teisių ir teisėtų interesų tokių nepilnamečių;

gyventojams, sergantiems nežmoniško, kai teikiant jiems pagalbos, gyventojams, nustatytų teismo, o taip pat jų teisėti atstovai, jeigu jie kreipiasi dėl nemokamos teisinės pagalbos klausimais, susijusiais su įranga ir apsauga teisių ir teisėtų interesų tokių piliečių;

gyventojams, dėl nepaprastosios padėties pakenkti sveikatai, gyvenamosios patalpos, visiškai arba iš dalies kitas turtas, dokumentus; sutuoktiniams, tėvams, vaikams, kurie mirė dėl nepaprastosios padėties ir asmenims, jų;

gyventojams, kuris atstovams gimtoji tautų, vietose tradicinių gyventi ir tradicinės ūkinės veiklos gimtoji tautų krašto, tradicinis gyvenimo būdas, ir;

nariams šeimų karių, darbuotojų institucijų, vidaus reikalų, personalo tarnybos bausmės vykdymo, darbuotojų kariuomenės nacionalinės apsaugos, žuvusių (mirusiuosius) atlikti pareigas karinės tarnybos (pareigas)