TEISINĖ KONSULTACIJA ADVOKATOADVOKATŲ ADVOKATO KONSULTACIJA

Ši forma veikloje advokatai pratęstas daugiausia mūsų šalyje. Tarp užsienio juridinių firmų, kaip taisyklė, nėra grynai konsultavimo. Šias paslaugas teikia skyriams, įmonių, kuriose vienu metu su yra atskiras teisinis vienetas. Konsultavimo, sudaro sutartis, analizuoja teisinius aspektus komercinės veiklos, o advokatai atstovauja klientų interesus teismuose, atsakingi už teisminę dokumentus, įranga bazės ir tokius klausimus.

Teisinis patarimas

Teisinė konsultacija išdavimo profesinės rekomendacijos dėl optimalias veiksmų tam tikroje situacijoje ir aplinkoje susiklosčiusios teisę taikymo.

Paprastai teisinės konsultacijos yra taikoma

Tačiau kai kuriais atvejai juos daro nemokamai, terminas»pro bono».

Tokia praktika turi pirmumo platinimo didžiojoje Britanijoje ir JAV

Europoje mažiau. Rusijoje, nors pirmoji patirtis ir nurodo metais, šiuo metu yra taikoma labai.

Šiandieninėje Interneto plėtros prieigą prie paslaugoms žymiai. Tai susiję, pavyzdžiui, su galimybe palyginti paprastą asmeninės pažintys su įstatymų baze ir komentarus po juo, taip ir su tuo, kad vis daugiau verslo bendrovių siūlo atsakymus į teisinius klausimus tiesiogiai per savo interneto paslaugą