TEISINĖ PAGALBATEISINĖ PAGALBA

Pagrindas tokios sistemos guli dvišaliai ir sutartys, kurios reglamentuoja klausimus apsaugos subjektų teises, nustatyti kompetencijos teismo spręsti ginčus skirtingų kategorijų ir taikomų teisinių sistemų, laikomasi procedūrinių teisių užsieniečių, ir; panašiais sutartys reglamentuoja, kad pripažinimo tikrųjų įvairių dokumentų (liudijimų, diplomus ir kitas), vykdymo teismo tvarka, sprendimų priėmimo reikalavimus, siųsti dokumentus, išduoti nusikaltėlius ir t.

t, atvejais

yra dalyviu skaičiaus įvairių suinteresuotųjų šalių ir dvišalių sutarčių